Persilangan kelinci telinga lebar bulu hitam heterozigot LlBb dengan yang bertelinga sempit bulu kelabu lbbb, maka persentase fenotip keturunannya yang bertelinga lebar bulu hitam adalah…

Persilangan kelinci telinga lebar bulu hitam heterozigot LlBb dengan yang bertelinga sempit bulu kelabu lbbb, maka persentase fenotip keturunannya yang bertelinga lebar bulu hitam adalah…

  1. 8,25%

  2. 12,75%

  3. 25,00%

  4. 50,00%

  5. 75, 0%


Keterangan:

L: telinga besar

l : telinga sempit

B: bulu hitam

b: bulu kelabu


PEMBAHASAN

Kelinci telinga lebar bulu hitam sebanyak 25%.


No Comment
Add Comment
comment url