Berikut yang termasuk pengamalan sila keempat Pancasila adalah…

Berikut yang termasuk pengamalan sila keempat Pancasila adalah…

  1. Penyelenggaraan Pilkada

  2. Menghargai hasil karya orang lain

  3. Bersikap adil kepada orang

  4. Menghormati orang lain yang lebih


Pembahasan

Yang termasuk pengamalan sila keempat Pancasila adalah penyelenggaraan Pilkada.


Jawaban A.


Pilkada merupakan musyawarah masyarakat dalam menentukan kepemimpinan baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan Pilkada, seluruh masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mengenai Siapa yang menjadi pemimpin mereka.


Sedangkan menghargai hasil karya orang lain termasuk pengamalan sila ke-2 yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab.


Bersikap adil kepada orang lain pun merupakan nilai yang terkandung dalam sila ke-2. Seseorang harus bersikap adil walaupun dengan dirinya sendiri dan keluarganya, orang lain.


Terimakasih telah berkunjung ke langsut.com. Semoga membantu. 


No Comment
Add Comment
comment url