Sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah…

Sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah…

  1. Beribadah kepada Tuhan

  2. Mengikuti upacara bendera

  3. Menghormati dan menghargai orang lain

  4. Menyampaikan pendapat dalam rapat


Pembahasan

Beribadah kepada Tuhan merupakan sikap yang sesuai dengan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang maha esa. Setiap warga negara yang mengaku warga negara Indonesia seharusnya senantiasa beribadah.


Menghormati dan menghargai orang lain merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan sila ke-2. Sila ke-2 memiliki konsep kemanusiaan. Maka sudah seharusnya bangsa Indonesia menghormati semua manusia dan menghargai hak-hak asasi yang dimilikinya.


Jawaban C.


Terimakasih telah berkunjung ke langsut.com. Semoga membantu. 


No Comment
Add Comment
comment url