buatlah sebuah puisi rakyat berupa syair pantun dan gurindam

buatlah sebuah puisi rakyat berupa syair pantun dan gurindam

Jawaban 


Di bawah ini merupakan contoh puisi rakyat.


Contoh syair

Syair


Tersebutlah kisah indah

Antara putri dengan pangeran

Di negeri antah berantah

Negeri indah di bawah bulan


Pangeran bermuram durja

Rupanya sedih sedang melanda

Mengganggu persada jiwa

Rupanya dia jatuh cinta


Cinta pada seorang putri

Bermukim di ujung negeri

Cantiknya tiada terperi

Bagaikan semerbak bunga melati


Oo


Contoh pantun


Kalaulah memanjat pohon mangga

Lupa hati pada nangka

Kalaulah hati sedang bahagia

Dunia ini tak ada duka


Randu bukan sembarang randu

Randu berhias bunga melati

Rindu bukan sembarang rindu

Rindu pada pujaan hati


Senja tiba pergi ke ladang

Kayu terbakar menjadi arang

Menyesal hati tiada kepalang

Jantung hati diambil orang


Oo


Contoh gurindam


Siapa buka berbuat jahat,

Tentu rezekinya akan lambat.


Barang siapa suka bersedekah,

Untuk hidupnya penuh berkah.


Barang siapa menjaga mata,

Akan selamat persada jiwa.


Pembahasan


Puisi rakyat merupakan puisi yang telah ada yang merupakan warisan turun temurun berisikan pesan moral dan agama.


Diantara puisi rakyat adalah gurindam,   syair dan pantun. Masyarakat Indonesia telah mengenal gurindam syair dan pantun sejak zaman dahulu. 


Oleh sebab itu, puisi rakyat termasuk ke dalam jenis puisi lama. Dilihat dari cara penulisannya, puisi lama memiliki ciri-ciri tertentu. Yaitu terikat dengan aturan-aturan. 


Fungsi dari puisi rakyat adalah untuk mendidik generasi muda, menyampaikan pesan dan, sebagai wejangan, dan berisikan falsafah hidup bangsa Indonesia.


Perbedaan antara puisi lama dan puisi baru adalah pada batasan jumlah suku kata, Rima, maupun jumlah barisnya.


Di dalam puisi, terutama puisi lama tanah, kita akan menemukan beberapa jenis kalimat seperti larangan, ajakan, perintah, dan saran.


No Comment
Add Comment
comment url