Proses penguapan air oleh panas matahari mengubah wujud air menjadi gas. Proses tersebut dinamakan.....

Pertanyaan

Proses penguapan air oleh panas matahari mengubah wujud air menjadi gas. Proses tersebut dinamakan.....

  1. sublimasi

  2. evaporasi

  3. transpirasi

  4. kondensasi

  5. evapotranspirasi


Pembahasan


Proses menguapnya air dari wujud cair menjadi gas merupakan proses evaporasi. Evaporasi merupakan perubahan wujud cair menjadi gas. 


Jawaban B


Penguapan juga bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan memiliki kandungan air. Penguapan tersebut bisa melalui daun. Proses penguapan air dari tumbuhan disebut dengan proses transpirasi.


Air yang telah menguap akan membentuk awan. Apabila kandungan air di Awan tersebut semakin banyak, maka akan turun ke bumi.


Apabila suhu di bumi dingin air yang membeku di Awan tersebut akan turun sebagai salju.


Namun apabila suhu di permukaan bumi panas maka es Di Awan tersebut akan mencair sehingga menjadi air hujan.


No Comment
Add Comment
comment url