Contoh Pidato Agama Untuk ANAK SD durasi 5 menit

contoh pidato agama untuk anak sd - Pidato agama Islam disebut juga dengan ceramah. 

Biasanya berisikan nasehat, wejangan, maupun kajian terhadap suatu ilmu.


Ceramah agama Islam bisa disampaikan secara umum maupun secara rutin.


Banyak sekali ilmu yang dapat dikaji dalam agama Islam. Seluruh ilmu tersebut berasal dari Alquran dan sunnah nabi.


Berbagai permasalahan kehidupan ada dalam Quran dan Sunnah beserta jawabannya.


Di bawah ini merupakan contoh ceramah agama Islam untuk anak SD.


Tujuannya adalah agar anak-anak dapat lebih berani tampil di depan umum dan menyampaikan kebenaran.


Berikut ini ada tiga contoh pidato agama untuk anak SD.


1. Anjuran berbakti kepada orang tua


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Alhamdulillah

Washolatu wassalamu ala rasulillah

Wala haula wala quwwata illa Billah


Bapak ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan.


Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita.


Sholawat dan salam marilah kita sampaikan untuk nabi kita yang mulia nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.


Hadirin yang terhormat,


Ada amal yang sangat besar yang sangat ditekankan dalam agama Islam.


Amal tersebut adalah berbakti kepada orang tua.


Setiap manusia memiliki orang tua. Merekalah yang telah mendidik dan menyayangi kita.


Dan kita diperintahkan oleh Allah agar berbakti kepada kedua orang tua.


Dan Allah memberikan pahala yang luar biasa. Bahkan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya akan diberi pahala di dunia ini dengan segera.


Hadirin yang berbahagia,


Banyak sekali keutamaan berbakti kepada orang tua.


Beberapa keutamaan dari amal ini di antaranya:


Merupakan amal yang utama.


Dalam sebuah hadis nabi pernah ditanya tentang amal apakah yang paling utama.


Maka nabi pun menjawab bahwa amal yang utama adalah salat pada waktunya dan yang kedua berbakti kepada kedua orang tua.


Setelah itu barulah jihad di jalan Allah.


Yang kedua: keutamaan berbakti kepada orang tua karena ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua.


Nabi bersabda:

"Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua."


Siapapun kita pastilah menginginkan keridhaan Allah. 


Karena dengan keridhaan itu karena Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat.


Maka sangat sulit bagi seseorang mendapatkan keridhaan allah jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya.


Seseorang tidak akan diridhai Allah jika dirinya durhaka kepada kedua orang tuanya.


Sedangkan orang yang tidak diridhoi pastilah dimurkai. Dan orang yang dimurkai akan mendapatkan azab dari Allah.


Hadirin yang berbahagia,


Seorang anak tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan meskipun kedua orang tuanya berbeda agama.


Namun wajib bagi seorang muslim berbuat baik kepada mereka.


Semoga kita semua menjadi anak-anak yang berbakti sehingga mendapatkan keridhaan dari Allah.


Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.


Wabillahi taufik wal hidayah.


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


2. Keutamaan Menuntut Ilmu


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Alhamdulillah

Wassalatu wassalamu ala rasulillah


Wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah


Wala haula wala quwwata illa BillahBapak ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan,


Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kita senantiasa berharap limpahan rahmat dan karunia dariNya.


Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi yang mulia nabi Muhammad beserta keluarganya. 


Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman sekalian,


Islam menekankan umatnya untuk berilmu.


Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim.


Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:


"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim."


Orang yang menuntut ilmu mendapatkan pahala yang sangat besar. 


Selain itu, mereka juga akan mendapatkan keutamaan dari Allah azza wa jalla.


Mengapa kita harus belajar dan berilmu?


Karena ilmu menyebabkan seseorang dimudahkan menuju surga.


Nabi pernah bersabda:


"Siapa saja yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga."


Hadis tersebut diriwayatkan oleh imam muslim.


Hadirin yang berbahagia, 


Maka sebagai seorang muslim kita hendaknya senantiasa bersemangat untuk belajar.


Terutama belajar ilmu-ilmu tentang sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita.


Allah mewajibkan salat, maka kita pun harus mempelajari ilmu tentang salat..


Allah mewajibkan kita tentang zakat fitnah maka kita pun harus mempelajari ilmu tentang zakat.


Dengan berilmu maka kita akan mengetahui cara beribadah yang benar kepada Allah.


Dengan ilmu pula, kita akan terhindar dari kesalahan dan kesesatan dalam beragama.


Oleh sebab itu, jangan pernah kita bosan dalam belajar.


Ilmu juga merupakan amal yang terus mengalirkan pahala.  


Jadi, meskipun seorang meninggal namun dia akan tetap mendapatkan pahala salah satunya karena ilmu yang bermanfaat.


Dia berilmu dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain.


Dia memahami ilmu agama mengamalkan, dan mendakwahkannya kepada orang lain.


Sehingga ilmu tersebut tersebar. Siapapun yang mendapatkan manfaat dari ilmunya maka orang tersebut akan mendapatkan pahala 


Itulah pentingnya kita belajar. Terutama mempelajari ilmu agama yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat.


Hadirin yang berbahagia,


Kiranya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya.


Wabillahi taufik wal hidayah


Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.3. Jagalah Shalat


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Alhamdulillahirobbilalamin

Wabihi nasta'inu wa ala umuriddunya waddin


Washolatu wassalamu ala rasulillah, khataman nabiyyin.


Bapak ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan.


Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kaum muslimin untuk menegakkan salat.


Salat merupakan rukun Islam. Sehingga apabila seseorang tidak menunaikan salat, maka tidak sempurnalah keislamannya.


Salat mempunyai kedudukan yang sangat penting.


Dengan mengerjakan salat terutama salat lima waktu karena kita akan mendapatkan banyak hal berupa pahala dari Allah.


Salat juga merupakan tempat meminta tolong. Melalui salat seorang hamba meminta tolong kepada Allah atas segala yang dia butuhkan.


Dalam surat al-baqarah ayat 45, Allah berfirman:


"Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu mu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk."


Di dalam salat kita dapat berdoa, meminta berbagai hal kepada Allah.


Dengan demikian salat menjadi penolong seorang hamba dalam keadaan susah dan sulit.


Hadirin yang berbahagia,


Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. 


Semoga kita semua termasuk ahli salat sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surga-nya.


Wabillahi taufik wal hidayah


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


***


Itulah tiga contoh pidato agama untuk anak SD. Semoga dengan cara tersebut, anak-anak dapat membuat pidato yang lebih baik lagi.No Comment
Add Comment
comment url