Enzim yang dihasilkan oleh pankreas yang berperan dalam percernaan protein adalah...

 Enzim yang dihasilkan oleh pankreas yang berperan dalam percernaan protein adalah...

  1. Maltase

  2. Tripsin

  3. Lipase

  4. pepsin


Jawaban


Pankreas menghasilkan tripsin yang berguna untuk membantu pencernaan protein. 


Jawaban B


Dalam pankreas terdapat kelenjar eksokrin. Kelenjar ini menghasilkan berbagai macam enzim yang sangat penting bagi pencernaan.


Untuk mencerna protein terdapat enzim tripsin dan kemotripsin. Untuk memecahkan lemak terdapat enzim lipase. Sedangkan untuk mencerna karbohidrat terdapat enzim amilase.


Secara umum enzim yang dihasilkan oleh pankreas terdiri dari lipase, protoase, dan amilase.


Panitia suka mengandung asam lambung yang berperan untuk membunuh mikroorganisme berbahaya.


No Comment
Add Comment
comment url