Ads Head

Sebutkan lima khalifah pada masa Bani Umayyah.

 Soal: Sebutkan lima khalifah pada masa Bani Umayyah.

Jawaban:
  1. Umar bin Abdul Aziz
  2. Yazid bin Abdul Malik
  3. Abdul Malik bin Marwan
  4. Hisham bin Abdul Malik
  5. Walid bin Abdul Malik
Penjelasan:

Bani Umayyah adalah dinasti khalifah Islam yang berkuasa selama sekitar 100 tahun, dari tahun 661 sampai tahun 750 M.
Lima khalifah yang tercantum di atas adalah khalifah-khalifah yang memerintah pada masa Bani Umayyah. 
No Comment
Add Comment
comment url