Ads Head

Salah satu cara yang ditempuh untuk menundukkan nafsu marah adalah dengan melaksanakan riyaadhah.Adapun cara riyaadhah untuk menundukkan nafsu marah contohnya adalah

 Soal

Salah satu cara yang ditempuh untuk menundukkan nafsu marah adalah dengan melaksanakan riyaadhah.Adapun cara riyaadhah untuk menundukkan nafsu marah contohnya adalah

a.Mengembalikan sikap hasad pada riya'

b.Mengembalikan sikap sombong dengan

ujub

c.Mengembalikan sikap sombong dengan

tawadlu'

d.Memaksa pelaku untuk menghentikan

perbuatan tersebut

e.Mengajak pelaku membaca Qur'an terus

menerus​


Jawaban:


c. Mengembalikan sikap sombong dengan tawadlu'

Riyaadhah merupakan istilah dalam Islam yang merujuk pada usaha seseorang untuk menundukkan nafsu atau hawa nafsu. Salah satu cara riyaadhah untuk menundukkan nafsu marah adalah dengan mengembalikan sikap sombong dengan tawadlu'. Tawadlu' adalah sikap rendah hati dan rendah diri yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan mengembalikan sikap sombong dengan tawadlu', seseorang dapat menenangkan diri dan mengurangi kemarahan yang timbul. Selain itu, tawadlu' juga dapat membantu seseorang untuk mengurangi keinginan untuk merespon dengan marah terhadap hal-hal yang tidak disukainya.
No Comment
Add Comment
comment url