Antara bilangan 17 dan 199 disisipkan 25 bilangan sehingga bilangan-bilangan yang disisipkan dengan

Soal

Antara bilangan 17 dan 199 disisipkan 25 bilangan sehingga bilangan-bilangan yang disisipkan dengan bilangan-bilangan semula membentuk barisan aritmatika. Suku ke-50 adalah ….

Pembahasan


Pembahasan:

a = 17

b = 199 – 17 = 182

k = 25

U50 = … ?

Beda yang baru:

b' = b/(k + 1)

= 182/(25 + 1)

b' = 7

Suku ke-50:

Un = a + b’(n – 1)

U50 = 17 + 7(50 – 1)

= 17 + 350 – 7

U50 = 360

Jadi suku ke-50 adalah 360.

No Comment
Add Comment
comment url