Diketahui perbandingan a : b = 2 : 3 dan b: c = 2:5. Nilai perbandingan dari a : b c adalah ....​

Soal

Diketahui perbandingan a : b = 2 : 3 dan b: c = 2:5. Nilai perbandingan dari a : b c adalah ....​

Pembahasan


Diketahui:
a : b = 2 : 3
b : c = 2 : 5
Ditanyakan:
Nilai perbandingan a : b : c
Penyelesaian:
Kita akan mencari nilai b terlebih dahulu dengan menggunakan perbandingan b : c = 2 : 5: $$b : c = 2 : 5$$ $$\frac{b}{c} = \frac{2}{5}$$ $$b = \frac{2}{5}c$$ Selanjutnya, kita akan mencari nilai a dengan menggunakan perbandingan a : b = 2 : 3: $$a : b = 2 : 3$$ $$\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$$ $$a = \frac{2}{3}b$$ $$a = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5}c$$ $$a = \frac{4}{15}c$$ Jadi, nilai perbandingan a : b : c adalah: $$a : b : c = \frac{4}{15} : \frac{2}{5} : 1$$ $$a : b : c = 4 : 6 : 15$$ Jadi, nilai perbandingan a : b : c adalah 4 : 6 : 15.
No Comment
Add Comment
comment url