Pada sebuah kotak terdapat 5 kelereng berwarna merah dan 4 kelereng berwarna biru.

Soal

Pada sebuah kotak terdapat 5 kelereng berwarna merah dan 4 kelereng berwarna biru. Dari dalam kotak itu di ambil 3 buah kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambilnya ketiga kelereng berwarna merah adalah ….

Pembahasan

$P(\text{3 kelereng merah}) = \frac{\text{jumlah cara mengambil 3 kelereng merah}}{\text{jumlah cara mengambil 3 kelereng dari 9 kelereng}}$ $\qquad\qquad\quad = \frac{C(5,3)}{C(9,3)}$ $\qquad\qquad\quad = \frac{\frac{5!}{3!(5-3)!}}{\frac{9!}{3!(9-3)!}}$ $\qquad\qquad\quad = \frac{\frac{5\times 4\times 3}{3\times 2\times 1}}{\frac{9\times 8\times 7}{3\times 2\times 1}}$ $\qquad\qquad\quad = \frac{5\times 4\times 3}{9\times 8\times 7}$ $\qquad\qquad\quad = \frac{60}{504}$ $\qquad\qquad\quad = \frac{5}{42}$ Sehingga peluang terambilnya ketiga kelereng berwarna merah adalah 5/42.
No Comment
Add Comment
comment url