Pak Danu memiliki sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang. Lebar pekarangan tersebut am lebar lebih pendek daripada panjangnya

Soal

Pak Danu memiliki sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang. Lebar pekarangan tersebut am lebar lebih pendek daripada panjangnya. Jika keliling pekarangan tersebut 52 m, tentukan luas pekarangan Pak Danu!

Pembahasan

Rumus keliling persegi panjang adalah K = 2p + 2l, sehingga untuk pekarangan Pak Danu, dapat dituliskan:

2(x + 4) + 2x = 52

Simplifikasi persamaan tersebut akan menghasilkan:

4x + 8 = 52
4x = 44
x = 11

Dengan mengetahui nilai x, dapat dihitung luas pekarangan Pak Danu menggunakan rumus luas persegi panjang:

L = p x l
L = (x + 4) x x
L = 15 x 11
L = 165

Jadi, luas pekarangan Pak Danu adalah 165 m².
No Comment
Add Comment
comment url