Ukara ing ngisor iki suntingen miturut tata tulis basa jawa! mugo2 wong2 Indonesia seng ora manut karo aturane seng gawe urep podo eleng. sopo yo seng gawe urep ura nurunin balak seng aneh2 koyo jaman saiki.


Berikut adalah jawaban dalam tata tulis bahasa Jawa:

"Mugo-mugo wong Indonesia sing ora manut karo aturane sing gawe urep podo eleng. Sapa ya sing gawe urep ora nurunin balak sing aneh-aneh kaya jaman saiki."

Artinya: "Semoga orang Indonesia yang tidak mengikuti aturan yang membuat suasana tidak enak, siapa pun yang melakukan tidak mengurangi keanehan seperti zaman sekarang."
No Comment
Add Comment
comment url